Je aansluiten bij inkoopadviesbureau Buyor Group, wat houdt dat in? Interview met inkoop- en aanbestedingsadviseur Harry Kester | Buyor Group
Kopieer link
Sluiten
access_time 9 minuten leestijd date_range Gepubliceerd op 06-05-2021

Even voorstellen: Inkoop- en Aanbestedingsadviseur Harry Kester

Door: Paul Hendriks

Binnen 10 jaar één van de belangrijkste inkoopadviesbureau’s zijn voor de (semi-)overheid op het gebied van strategische en tactische inkoopvraagstukken. Een stevige ambitie, die we bij Buyor Group niet onder stoelen of banken steken. We zijn inmiddels goed onderweg, maar hoe denken we dit eigenlijk definitief te gaan realiseren?


Even voorstellen: Inkoop- en Aanbestedingsadviseur Harry Kester

Allereerst door voort te zetten waar we jaren geleden al mee begonnen zijn: een goede samenwerkingsrelatie onderhouden met onze opdrachtgevers en ze voorzien van goed inkoopadvies. Hierbij staan onze kernwaarden: verbindend, betrouwbaar, deskundig en dienstverlenend altijd centraal. We volgen de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet, handelen proactief en stellen ons integer en professioneel op.

Het waarmaken van onze ambitie als inkoopadviesbureau kan pas echt met de inzet van betrokken en deskundige medewerkers.

Iets waar we de afgelopen jaren sterk in hebben geïnvesteerd. Zowel vaste medewerkers als zelfstandige adviseurs hebben zich bij de Buyor Group aangesloten, ieder met zijn of haar eigen specialisatie. Zo zijn we in staat om telkens weer onze opdrachtgevers te voorzien van het juiste inkoopadvies.

Zo nu dan vinden we het leuk om één van die medewerkers of zelfstandige adviseurs aan je voor te stellen. Wie zijn ze, wat doen ze precies en waarom hebben ze voor Buyor Group gekozen. Dit keer geven we graag het woord aan Harry Kester, die als zelfstandig Inkoop- en aanbestedingsadviseur de Buyor Group geregeld adviseert.

Wie is Harry Kester?

'Ik ben 67 jaar met een actief werkend leven achter me en met de overtuiging dat leeftijd geen bepalende factor hoeft te zijn in het leven. Het gaat erom hoe je het leven wilt inrichten en waar je je prettig bij voelt. De keuzes die ik maak in mijn leven probeer ik altijd zo passend mogelijk te laten aansluiten bij mijn behoeften en mogelijkheden van dat moment. Dat is ook de reden dat ik na mijn pensionering als zelfstandig adviseur aan de slag ben gegaan: ik zet mijn kennis en ervaring nog graag in voor het inkoopvak.

Naast een nog altijd actief bestaan als zelfstandig inkoop- en aanbestedingsadviseur ben ik actief als vrijwilliger op het gebied van natuurbeheer, duurzame voedselproductie, biodiversiteit en culturele activiteiten. Verder omschrijven mensen mij als een prestatiegerichte probleemoplosser, met een pragmatische manier van werken, een realistische kijk op zaken en iemand die graag de samenwerking opzoekt.'

Wat is jouw functie en kun je een omschrijving geven van jouw werkzaamheden?

'Ik ben werkzaam als zzp’er op het gebied van inkoop en aanbesteden. Ik heb ervaring met veel verschillende inkoopprojecten op het gebied van facilitaire dienstverlening en energie. Maar toch vooral op het gebied van nieuwbouw en onderhoud van vastgoed. Ik heb mij met een aantal hele mooie en aansprekende projecten bezig mogen houden.

"Het belangrijkste bij projecten is het samenbrengen van de juiste stakeholders uit de organisatie met de benodigde kennis, vaardigheden en instelling om het project tot een succes te maken."

Elk project is anders maar de rode draad is altijd dat er in de initiatieffase behoefte is aan organisatie en kennis. Dat kan in het begin gaan over strategie: hoe moet het project vormgegeven gaan worden, welke kennis is nodig, wie gaat wat doen en wat zijn de concrete doelstellingen? Projectmatig werken is een goede aanpak om een project succesvol te laten zijn en een goed eindresultaat neer te zetten binnen de gestelde randvoorwaarden (GOTIK: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). Mijn rol in een projectgroep zie ik vooral als expert ten aanzien van strategieontwikkeling, organisatie en procesbegeleiding, marktconsultatie, aanbesteden en contractvorming en nazorg bij de uitvoering van het contract.

Het belangrijkste bij projecten is het samenbrengen van de juiste stakeholders uit de organisatie met de benodigde kennis, vaardigheden en instelling om het project tot een succes te maken. Expertise die niet aanwezig is zal extern ingebracht moeten worden. Een duidelijke opdracht en mandaat is een belangrijke voorwaarde voor een projectgroep om succesvol te zijn.'

Hoe ben je gekomen waar je nu bent en wat drijft je om te doen wat je doet?

'Na een lange loopbaan als wetenschappelijk medewerker op het gebied van de biotechnologie in dienst van Wageningen Universiteit, heb ik in 2002 een switch gemaakt naar de afdeling inkoop. Een afdeling die toentertijd nog in oprichting was. Uiteindelijk ben ik tot 2019 als Senior Inkoper in dienst geweest bij het Facilitair Bedrijf van Wageningen University and Research (WUR), waar ik een groot aantal inkoopprojecten heb begeleid.

De reorganisatie van het technisch onderhoud van de omvangrijke vastgoedportefeuille en de bouw van de Wageningen campus, zijn de projecten die mij het meeste zijn bijgebleven. Binnen deze projecten heb ik verschillende inkooprollen vervult: als inkoopadviseur, aanbesteder en onderhandelaar maar ook als lid van een driekoppig kernprojectgroep voor de organisatie. In deze laatste rol was ik mede verantwoordelijk voor de procesbegeleiding, het ontwerp en de realisatie van de laatste aanwinst op de campus, het nieuwe onderwijsgebouw Aurora. De oplevering hiervoor staat gepland in 2022.'

Met wat voor soort opdrachtgevers werk je samen?

'Momenteel als zzp’er zijn de opdrachtgevers vooral gemeenten, maar ook een Hogeschool en een particulier investeerder.'

Welke successen heb je behaald en hoe heb je die behaald?

'Succes behaal je alleen door samen te werken. Iedereen heeft zijn eigen expertise en vaardigheden. Het gaat erom de juiste zaken bij elkaar te brengen en goed te organiseren.'

Wat maakt de samenwerking met Buyor Group interessant voor jou?

'Via Buyor Group kan ik in contact komen met potentiële opdrachtgevers en gebruik maken van het netwerk. Andersom kan Buyor Group weer gebruik maken van mijn specifieke kennis en ervaring.'

Welke ontwikkeling op het gebied van inkoop- en aanbestedingsadvies moeten we met z’n allen in de gaten houden?

'Inkoop en aanbestedingsadvies wordt nog te vaak gezien als een noodzakelijke processtap om te voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Er is nog veel te weinig aandacht voor de doelmatigheid in projecten. Nemen we genoegen met middelmatigheid of proberen we de reële verwachtingen waar te maken en creëren we meerwaarde voor ons geld. Inkoop en aanbestedingsadvies kan hiermee het verschil maken en haar meerwaarde laten zien. Dit past in de gedachten van ‘Thought Leader’ zijn. De naamgeving inkoop en aanbestedingsadvies wordt daarom wellicht te eng geïnterpreteerd door opdrachtgevers. Een belangrijke missie is om het gesprek met opdrachtgevers hierover aan te gaan.' 

"Elke aanbesteding dient gericht te zijn op het creëren van maximale meerwaarde voor de opdrachtgever, binnen de wettelijke kaders", aldus Harry Kester.

Vorig artikel Overzicht Volgend artikel