Contractbeheer en Contractmanagement | Buyor Group
Kopieer link
Sluiten

Contractbeheer en Contractmanagement

Goed contractbeheer is belangrijk

Vaak ontbreekt op centraal niveau een totaaloverzicht van de  contracten waar een organisatie aan gebonden is. Het is niet mogelijk met één druk op de knop inzichtelijk te maken welke verplichtingen de organisatie is aangegaan. Bovendien is het contractbeheer vaak niet systematisch belegd en regelmatig afhankelijk van de wijze waarop de individuele contracteigenaar de contracten beheert. Op deze wijze is er geen garantie dat de contracten goed beheerd worden, raakt de kennis over de contracten versnipperd in de organisatie en is deze niet overdraagbaar. 

Contractbeheer inrichten via Buyor Group 

Contractbeheer inrichten via Buyor Group betekent direct werken aan het professionaliseren van uw inkooporganisatie zodat rechtmatig en doelmatig handelen eenvoudiger wordt. Het bespaart u kosten en tijd. We volgen hiervoor de volgende stappen:

  1. Selecteren en implementeren van een passend contractbeheersysteem;
  2. Inventariseren van lopende contracten;
  3. Opnemen van contracten in het contractbeheersysteem;
  4. Afstemmen en inrichten van procedures; 
  5. Training van betrokken medewerkers;
  6. Communicatie naar de organisatie;

Buyor Group kan ook voor u het contractbeheer volledig uit handen nemen. Wij zorgen dan dat het systeem optimaal gevuld blijft met de juiste gegevens en dat er tijdig signalering plaatsvindt naar de stakeholders. Voor u een grote zorg minder.

Zonder zorgvuldig contractbeheer is geen goed contractmanagement mogelijk.

De visie van Buyor Group op contractmanagement

Voor goed contractmanagement is het van belang dat er heldere contractafspraken gemaakt worden die meetbaar en controleerbaar zijn.

Contractmanagement gaat over het managen van de prestaties die in de contracten worden afgesproken en de sancties die gelden bij het uitblijven van (één van) die prestaties. Hiervoor moet de prestatie uitgedrukt worden in meetbare Key Performance Indicators (KPI’s). 

Buyor Group streeft ernaar afspraken binnen het contract dusdanig op te stellen dat die voor beide partijen niet alleen haalbaar en acceptabel zijn, maar ook aantrekkelijk. Het uitgangspunt is dat een duurzame overeenkomst wordt gesloten met enerzijds een goede prijs en anderzijds een goede kwaliteit aan de andere kant, inclusief leveringsvoorwaarden, garanties en prestaties.

Vrijblijvend een afspraak inplannen