Checklist aanbesteden | Buyor Group
Kopieer link
Sluiten

Checklist aanbesteden

 1. Is de juiste inkoopprocedure gekozen gezien de geraamde waarde van de opdracht (inclusief verlengingen)?
 2. Is de markt verkend en/of inzichtelijk?
 3. Is er een concept overeenkomst bij de offerteaanvraag toegevoegd?
 4. Zijn alle stakeholders (bijvoorbeeld: ICT, juridische zaken, financiële afdeling) in het voortraject betrokken?
 5. Is er voldoende budget?
 6. Is er geen lopende overeenkomst waaronder deze opdracht zou kunnen vallen?
 7. Zijn de door aanbestedende dienst gestelde beleidsuitgangspunten meegenomen in de offerteaanvraag? Denk aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), Duurzaamheid, Social Return On Investment (SROI)
 8. Zijn de risico’s voor het toepassen van deze beleidsuitgangspunten meegenomen en voorgelegd aan de beslissingsbevoegden?
 9. Bij meervoudig en enkelvoudig onderhands aanbesteden: is de keuze van de uitgenodigde partijen weloverwogen genomen? Denk hierbij aan de vraag of lokale / regionale ondernemers zijn afgezet tegen mogelijke kartelvorming?
 10. Is de inkoop onder te verdelen in percelen?
 11. Zijn de gunningscriteria en de wegingsfactoren weergegeven in de offerte aanvraag?
 12. Zijn de inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard?
 13. Is in het inkoopdossier het volgende duidelijk gemotiveerd:
  • de keuze van de aanbestedingsprocedure;
  • de keuze voor ondernemers die worden toegelaten tot de procedure;
  • de keuze voor het niet toepassen van (eventueel) paritair opgestelde algemene voorwaarden.
 14. Is de keuze van de leverancier en de afwijzing van de andere inschrijvers voldoende gemotiveerd?

Wilt u een checklist specifiek voor uw aanbesteding? Vraagt u deze dan kosteloos aan via onderstaande knop.

Neem contact op