Juridische ondersteuning | Buyor Group
Kopieer link
Sluiten

Juridische ondersteuning

De juridische kant van inkopen

Uw inkooporganisatie heeft te maken met verschillende regelgeving en rechtssystemen: Europese regelgeving, Nederlandse wet- en regelgeving, provinciale afspraken en gemeentelijk beleid. Nederland is het enige Europese land waarbinnen de gemeenten hun eigen inkoopbeleid mogen formuleren. Zo heeft de ene gemeente bijvoorbeeld een drempel van € 25.000,- voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding en de andere een drempel van € 75.000,-. 

Via een spendanalyse kunt u controleren of u nog rechtmatig bezig bent. Contracten die verlengd worden en daardoor boven de aanbestedingsgrens uitkomen, dienen direct in behandeling te worden genomen. Twijfelt u over uw contractbeheer, neem dan direct contact met ons op voor een rechtmatigheidstoets.

Vrijblijvend een afspraak inplannen

Drempelbedragen Europees aanbesteden

Wanneer de geraamde waarde van een opdracht (inclusief verlengingen) het Europese drempelbedrag overstijgt, moet u Europees aanbesteden. Elke 2 jaar worden deze bedragen opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie.  Per 1 januari 2020 zijn drempelbedragen verlaagd.

De drempelbedragen voor werken en leveringen/diensten verschillen per richtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Werken

€ 5.538.000

Leveringen en diensten voor centrale overheid            

 € 143.000

Leveringen en diensten voor decentrale overheid

€ 221.000

Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000

Prijsvragen voor centrale overheid

€ 140.000

Prijsvragen voor decentrale overheid

€ 221.000

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken

€ 5.538.000

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken

€ 221.000

Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken

€ 5.538.000

Dienstenconcessies

€ 5.382.000

5 grondbeginselen met betrekking tot aanbesteden

De grondbeginselen van het aanbestedingsrecht bestaan uit 5 uitgangspunten:

1. Transparantie

Het moet leveranciers van tevoren duidelijk zijn welke eisen u stelt, hoe u het voldoen aan de eisen toetst en wat het beoogde resultaat is. Transparantie is een cruciaal criterium waaraan helaas maar zelden wordt voldaan. Dat leidt vervolgens niet zelden tot een heleboel juridisch gedoe, nadat u uw keuze voor een leverancier hebt gemaakt. En dat levert weer publicitaire ophef op waar u helemaal niet op zit te wachten. Daarom is het verstandig om er aan de voorkant goed naar te kijken.

2. Objectiviteit 

De criteria en eisen die u stelt aan een leverancier, moeten relevant zijn voor de opdracht.

3. Gelijke behandeling 

U behandelt alle betrokken leveranciers op gelijke en niet-discriminerende wijze.

4. Proportionaliteit

Uw eisen staan in een redelijke verhouding tot de opdracht.

5. Wederzijdse erkenning

Dit betekent dat wanneer een product rechtmatig in een lidstaat gemaakt is, dit product in een andere lidstaat niet verboden mag worden.

Contractenrecht

Bij het opstellen van de contracten, de voorwaarden, de minimale prestatiedrempel in KPI’s en de daarbij behorende sancties betrekt u graag de gespecialiseerde jurist op het gebied van contracten- en aanbestedingsrecht.

Juridische ondersteuning van Buyor Group

In ons Buyor Group team hebben de inkoopadviseurs en -coordinators vergaande kennis van aanbestedingsrecht en contractenrecht. Uiteraard hebben we ook juristen in dienst die gespecialiseerd zijn op het gebied van aanbestedings- en contractenrecht. U bent dus altijd verzekerd van een sluitend contract. Mochten er ooit problemen ontstaan met een leverancier, dan vindt u de middelen binnen het contract om dit op te lossen. Uiteraard staan wij van Buyor Group altijd tot uw beschikking als u er met de leverancier niet uit komt.